لطفا ً جهت خرید هر یک از فایل های ارائه شده، بری دکمه خرید آنلاین کلیک نموده و پس از هدایت به صفحه بانک با ورود اطلاعات،خرید صورت پذیرفته و مجددا جهت دانلود فایل به صفحه ی مورد نظر سایت ارجاع میگردد.

در صورت مشکل در پرداخت آنلاین مبلغ مورد نظر را به یکی کارت های ذیل واریز،سپس از طریق روش های تماس ،جهت دریافت فایل با ما در تماس باشید.

فایل ها در سریعترین زمان ممکن به ایمیل اعلامی،ارسال خواهد گردید

شماره کارت : ۳۲۴۴-۲۹۶۴-۳۳۷۸-۶۱۰۴ (فرهاد عسگری)

———————————————————————–

   شماره کارت :۳۷۸۰-۰۶۳۳-۲۹۱۳-۵۰۲۲ (فرهاد عسگری)