برنامه تعمیرات دوره ای لیفتراک

برنامه تعمیرات دوره ای لیفتراک

چند وقت یکبار لیفتراک باید سرویس گردد؟ برای این پرسش جواب تنظیم شده و ثابتی وجود ندارد،و مطمئنا ً به پارامترهای مختلفی از قبیل : میزان کارکرد لیفتراک طول عمر لیفتراک محیط کاری لیفتراک حجم و وزن قطعاتی که جابجا میگردد و… بستگی دارد.اما در فایلی که مد نظر ما …